Evasió Immunitària i Vacunes (VIRIEVAC)

EVASIó IMMUNITàRIA I VACUNES (VIRIEVAC)

Investigador Principal: Julia García Prado

Presentació

L’objectiu principal de VIRIEVAC és identificar estratègies d’evasió del VIH-1 enfront de la immunitat cel·lular de l’hoste i la seva implicació en la patogènesi i l’evolució de la infecció.

En aquest context, el nostre repte és caracteritzar mecanismes virals d’evasió i mecanismes immunitaris de control en les diferents fases de la malaltia, que serveixin de base racional per al disseny de nous fàrmacs i estratègies immunoterapèutiques contra el VIH-1. VIRIEVAC va iniciar el seu camí l’any 2013 i des de llavors hem desenvolupat la nostra activitat científica abordant la interconnexió entre la virologia molecular i la immunologia cel·lular dins de les àrees de patogènesi, vacunes i persistència del VIH-1, amb els objectius següents:

1. Patogènesi: identificar patrons d’evasió del VIH-1 enfront de la immunitat de l’hoste i les seves implicacions en la patogènesi de la infecció. Aquests estudis es asen en la caracterització de les variants virals en fenotips extrems d’infecció en infants i en adults.

2. Vacunes: caracteritzar mecanismes moleculars i cel·lulars d’interacció entre fàrmacs antiretrovirals i respostes immunitàries enfront del VIH-1 durant el tractament antiretroviral. Aquests estudis se centren a entendre el paper de la resposta cel·lular sostinguda en l’evolució viral i el control de la replicació durant el tractament antiretroviral.

3. Persistència: definir mecanismes immunitaris associats al control o eliminació d’infeccions virals persistents. Aquesta línia de treball està centrada en el desenvolupament de models experimentals de reactivació i eliminació de cèl·lules latentment infectades pel VIH-1. Aquests models ens permetran identificar noves molècules reactivadores de la latència i/o potenciadores de la immunitat per a l’eliminació del reservori viral. A més, estem avaluant noves dianes terapèutiques implicades en el reconeixement innat del virus i l’activació de la immunitat cel·lular, amb l’objectiu de prevenir la formació del reservori.

Tots els nostres projectes mantenen un fort component multidisciplinari i translacional a la pràctica clínica. Els resultats dels nostres estudis són clau per al desenvolupament de noves estratègies terapèutiques destinades al control o curació del VIH-1.

Paraules clau: Immunoteràpies, Patogènesi, Evasió viral, Resposta cel·lular
Investigador Principal

Julia García Prado

La doctora Prado és llicenciada en Bioquímica i doctora en Immunologia amb honors per la Universitat Autònoma de Barcelona (2005). Un any després de finalitzar el doctorat, es va traslladar a la Universitat d’Oxford per dur a terme una investigació postdoctoral gràcies a...

Currículum

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

 

HR Excellence in Research

Membre de:

Cerca

Amb la col·laboració de: