Retrovirologia i Estudis Clínics (GREC)

RETROVIROLOGIA I ESTUDIS CLíNICS (GREC)

Investigador Principal: Javier Martínez-Picado

Presentació

El nostre grup centra el seu interès en estudis translacionals de la infecció pel VIH-1 i en la recerca de noves estratègies terapèutiques contra el VIH/sida mitjançant la combinació de recerca bàsica i aplicada. Amb aquest objectiu, treballem en estreta col·laboració amb la unitat clínica de VIH de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, que atén més de 2.000 persones amb aquesta infecció. Els seus programes de recerca se centren en quatre àrees prioritàries:

1) Eradicació del VIH. Avaluem la persistència de la replicació en presència d’un tractament antiretroviral efectiu, estudiem la localització dels reservoris virals i les seves conseqüències, i treballem en estudis clínics enfocats al desenvolupament d’intervencions terapèutiques destinades a la reducció d’aquests reservoris i a l’eradicació de la malaltia. A més, el nostre grup lidera el primer consorci de trasplantament al·logènic amb cèl·lules mare en pacients amb VIH (IciStem), opció que pot implicar un gran avenç en aquest àmbit.

2) Patogènesi del VIH mitjançada per cèl·lules dendrítiques. Ens basem en el nostre descobriment de l’eix de reconeixement entre gangliòsids virals i el seu receptor SIGLEC-1, com també en el seu paper en la transinfecció i en el disseny d’estratègies terapèutiques que puguin aprofitar aquest mecanisme.

3) Fenotips extrems de la infecció per VIH (progressió ràpida, controladors espontanis, virèmics no progressors i exposats no infectats). Avaluem les característiques immunovirològiques implicades en aquests perfils que puguin contribuir al coneixement de la patogènesi de la infecció i la seva aplicació en noves estratègies terapèutiques, diagnòstiques i de seguiment personalitzat dels pacients.

4) Noves estratègies terapèutiques. Ens centrem especialment en tractaments antiretrovirals i immunoteràpies, els mecanismes d’emergència de resistències a aquests i les seves repercussions en el fitness viral.

Paraules clau: immunopatogènesi, cura/eradicació, persistència viral, reservori, cèl·lules mieloides, transinfecció, progressió
Investigador Principal

Javier Martínez-Picado

Javier Martínez-Picado és investigador de l’Institut Català de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) a IrsiCaixa i professor associat de la Universitat de Vic (UVic). Es va doctorar a la Universitat de Barcelona, on posteriorment va esdevenir professor associat i impartia...

Currículum

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

 

HR Excellence in Research

Membre de:

Cerca

Amb la col·laboració de: