Method for diagnosing and treating chronic fatigue syndrome

Method for diagnosing and treating chronic fatigue syndrome

Presentation date: 28/07/2012 Inventors: Cecilia Cabrera, Marta Curriu, Marta Massanella, Jorge Carrillo, Julià Blanco

La patent descriu vuit marcadors immunològics que permeten la identificació amb elevada especificitat i selectivitat de pacients diagnosticats de síndrome de fatiga crònica.Publication number: 1040
Application number: EP20120382283
Institution: Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, Laboratoris del Dr. Esteve, SA
IrsiCaixa inventors: Cecilia Cabrera, Jorge Carrillo, Julià Blanco

Subscribe to our newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Promoted by:

'La Caixa' Foundation Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

 

HR Excellence in Research

Member of:

Cerca

In cooperation with: