VNP

View all the clinical researches

Collaboration on clinical research

HIV adult and pediatric viremic non-progression: clues from immune preservation for the CURE | VNP

01/10/2014 - 25/01/2019

Type of research: Clínic observacional Principal Investigators: Javier Martínez-Picado, Julia García Prado, Philip Goulder

Estudi clínic que pretén estudiar els factors que contribueixen al fenotip dels virèmics no progressors, que mantenen un estat immunològic i general saludables, tot i tenir una elevada càrrega viral.   

Subscribe to our newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Promoted by:

'La Caixa' Foundation Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

 

HR Excellence in Research

Member of:

Cerca

In cooperation with: